Bárhova indultak, bármennyi idõre, és bármilyen 
      céllal hagyták el a családi házat Nagy István 
      gyermekei, apjuk mindig ugyanazzal a mondattal 
      zárta a búcsúzást, ugyanazzal a mondattal engedte
      el õket útjukra. Útravaló ez a mondat nemcsak egy
      útra, hanem egy egész életre:

Bátran és Becsületesen”


A sütõipari tevékenység végzésére a céget alapító család tagjai 1991. július 05-én egy betéti társaságot a Nagy Quartett Bt.-t alapították meg, mely társaság törzstõkéjét a család minden megtakarításaiból és jelentõs összegû hitel felvételbõl megépített sütõüzem apportja biztosította.

A vállalkozás, mint családi vállalkozás indult, alapító tagjai Nagy István és felesége Nagy Istvánné szül.: Török Róza Erzsébet, mint beltagok, valamint gyermekeik, mint kültagok voltak. Idõsebb fiuk Nagy István a társaság alapításakor a Debreceni Írinyi János szakképzõ iskola sütõ szakos tanulója volt, öccse Nagy Zsolt pedig még általános iskolai tanulmányait folytatta.

Az alapító és a társaságot megálmodó Nagy házaspár a cég sikerét, amelytõl a család anyagi biztonságát, egzisztenciális felemelkedését remélték, Ifj. Nagy István szakmai tudására, a szakma iránti elkötelezettségére, szeretetére, valamint arra a töretlen mindig elõre mutató optimista a becsületes munkába vetett hitre alapozták, amely mindig is mozgatta és mind elõbbre vitte õket.

1994. szeptember 01.-én megalakult a 94-Nagy Pékség Kft. 1 M Ft törzstõkével, amelyet késõbb az alapító tagok 3 M Ft-ra emeltek. A 94-Nagy Pékség Kft.-t István és Zsolt ½ - ½ tulajdoni aránnyalés azonos, teljes hatáskörû ügyvezetõi jogkörrel alapították meg. A Kft. megalakulásakor átvette a Bt. tevékenységét. Ingatlanait és tárgyi eszközeit, mint bérleményt hasznosította. Az évek során véghezvitt fejlesztések során a tárgyi eszközök és gépek helyett újakat vásárolt, a régiek bérleti szerzõdését pedig felmondta. A Nagy Quartett Bt. 2007.03.22.-én a 94-Nagy Pékség Kft.-be történõ beolvadásával megszûnt, a Bt. jogutódja a Kft. lett. Az beolvadást követõen az ingatlant, mint saját vagyonát hasznosítja. Ezzel a végsõ jogi aktussal ismét egybeforrt mintegy 13 év után a szülõk és gyermekeik által megálmodott, 18 éve alapított családi vállalkozás. A társaságot jelenleg is az alapító testvárpár irányítja, így a vállalkozás tipikusan családi jellegû. A 2 ügyvezetõ testvér közül Nagy István pékmester a szakmai, termelési és termékfejlesztési tevékenységeket koordinálja, amíg Nagy Zsolt a kereskedelmi tevékenységeken túl az ügyviteli és pénzügyi teendõkért felel.  

                         

A társaság életre keltői, akiknek az áldozatos, kitartó munkája és a jövőbe, valamint gyermekeikbe vetett hite nélkül nem jöhetett volna létre a 94-Nagy Pékség Kft. és az „Esztári Kenyér”.

Isten áldja meg az Ő emléküket!